Trái khổ qua rừng phơi khô nguyên trái

450,000 

Khổ qua rừng nguyên trái sấy khô. Dùng làm trà uống mỗi ngày.

Trái khổ qua rừng phơi khô nguyên trái

450,000