Hạt giống khổ qua rừng thuần chủng F1

100,000 

Hạt giống khổ qua rừng thuần chủng F1, có tỷ lệ nảy mầm cao. Cho người nông dân một mùa vụ bội thu.

Hạt giống khổ qua rừng thuần chủng F1

100,000