BẢNG GIÁ KHỔ QUA RỪNG

SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ TIỀN
Khổ qua rừng xá xíu Hủ 80,000đ
Khổ qua rừng muối chua Hủ 75,000đ
Khổ qua rừng nhồi thịt Kg 170,000đ
Khổ qua rừng nhồi cá thác lác Kg 250,000đ
Trà khổ qua rừng túi lọc Hộp 90,000đ
Trà khổ qua rừng cắt lát sấy khô (1kg) 1 Kg 450,000đ
Trà khổ qua rừng nguyên trái sấy khô (1kg) 1 Kg 450,000đ
Bột khổ qua rừng nguyên chất Gói 45,000đ
Bột khổ qua rừng Matcha 120,000đ
Viên nang uống KHOQUARU Hộp 250,000đ
Trái khổ qua rừng tươi Kg 50,000đ
Đọt khổ qua rừng tươi Kg 70,000đ
Dây khổ qua rừng khô Kg 150,000đ
Hạt giống khổ qua rừng thuần chủng F1 100gram 100,000đ